Stötvåg

Shockwave Therapy eller på svenska Stötvågsbehandling är en effektiv, välbeprövad, vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod för kroniska smärttillstånd.

Sedan 1998 används stötvågsbehandlingen inom ortopedin och metoden kallas för Radial Shockwave Therapy.

Genom en applikator går stötvågor som uppstår genom pneumatiskt tryck vilket transfereras till smärtområdet. Behandlingen ökar den metaboliska aktiviteten i vävnaden och stimulerar kroppens eget läkningssystem. Ökad blodcirkulation och näringstillförsel samt att en ny inflammation startas, vilket är kroppens naturliga reaktion vid läkning och reparation.

Det krävs normalt 2-6 behandlingar med ca 5-7 dagars intervall för att uppnå optimal effekt och bestående resultat

Fördelarna med radial tryckvågsbehandling är att behandlingen stimulerar och ger ett effektivt stöd till kroppens självreparerande egenskaper. Det är vanligt att uppleva en omedelbar smärtlindring och därmed bättre rörlighet. Eventuella biverkningar är minimala.

Omedelbart efter stötvågsbehandlingen kommer du vanligtvis att känna en viss smärta eller ingen alls. Däremot kan en dov, lite diffus smärta inträffa någon timme efter att behandlingen avslutats. Denna dova smärta kan hålla i sig ett dygn och någon enstaka gång något längre.

Denna behandling leder till ett inflammationsliknande tillstånd i den behandlade vävnaden. Kroppen reagerar med ökad metabolisk aktivitet  runt behandlingsområdet. Detta är något som stimulerar och accelererar kroppens egna läkningsprocesser. Vid behov är det tillräckligt med vanliga smärtlindrande icke receptbelagda värktabletter. Använd inte antiinflammatoriska mediciner eller nedkylning med is. Detta hindrar kroppen från att reparera sig själv.

Även om du är smärtfri rekommenderar vi att du avstår från intensiv aktivitet som belastar behandlingsområdet de närmaste 48 timmarna efter varje behandling.

Behandlingsbara diagnoser:

Hälsporre

Hälsenor

Benhinneinflammation

Löparknä, hopparknä

Tennis-, och golfarmbågar

Senfästesinflammationer